Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích năm 2018

Ngày 24/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2203/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao trên toàn quốc về việc phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích năm 2018.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích, cụ thể như sau:

- Rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan tới công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

(Tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang web www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”)./.

Liên kết website