Hội thảo khoa học "Giá trị lịch sử văn hóa của di tích đền ông Hoàng Mười huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An"


Ngày 10/6/2017, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Truyền thông Văn hóa Dân tộc và Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lịch sử, văn hóa của di tích Đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An".

Với 31 tham luận, tại Hội thảo, nhiều nhà khoa học đã trao đổi, tập trung làm rõ một số vấn đề, như: việc nhận diện đầy đủ và sâu sắc hơn về danh xưng, thân thế, hành trạng của ông Hoàng Mười; phân tích, đánh giá vai trò của Ông trong đời sống văn hóa cộng đồng; mối quan hệ giữa việc phụng thờ ông Hoàng Mười với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ; nghiên cứu làm rõ những giá trị di sản văn hóa phi vật thể như thần tích, truyền thuyết, nghi lễ hầu đồng, lễ hội… gắn với kiến trúc, cảnh quan, các hiện vật tại di tích để đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di tích và lễ hội./.

Tiến Dũng

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website