Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ cụ Nguyễn Quán Nho


Ngày 25/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3149/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ cụ Nguyễn Quán Nho, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tu bổ, tôn tạo di tích Lăng mộ cụ Nguyễn Quán Nho nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích; thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích này bao gồm các hạng mục: mộ, cổng và tổng thể sân vườn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan hữu quan công khai Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của di tích Lăng mộ cụ Nguyễn Quán Nho để tạo sự đồng thuận của nhân dân và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website