Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích


Ngày 25/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3148/BVHTTDL-DSVH gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, các ban/ trung tâm quản lý di tích trên toàn quốc về việc phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2017.

 

Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích trên toàn quốc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 -  Xây dựng và triển khai các phương án phòng chống mọi tình huống, như thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp…, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích. 

 - Tăng cường công tác bảo vệ và đầu tư trang thiết bị bảo vệ, bảo quản cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích.

 -  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho cán bộ bảo tàng và di tích cũng như khách tham quan./.

          

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website