Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý báo cáo kết quả Dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Ngày 27/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3186/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý báo cáo kết quả Dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện Báo cáo kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với những lưu ý sau:

- Bổ sung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản nhằm bảo vệ các di tích đã được ngành văn hóa và thể thao Khánh Hòa kiểm kê, nhưng chưa xếp hạng; kể cả ở các khu vực khoáng sản khác có thể còn có những di tích chưa được kiểm kê, khảo sát, đặc biệt là các di chỉ khảo cổ nằm trong lòng đất. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch khảo cổ giai đoạn 2013 - 2020 (đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý tại Công văn số 1592/BVHTTDL-DSVH ngày 02/5/2013). Vì vậy, Báo cáo cần bổ sung những điểm di tích, di chỉ khảo cổ đã được xác định trong Đề án Quy hoạch khảo cổ nói trên.

- Chỉnh sửa lại tên gọi di tích theo loại hình của di tích đã được xếp hạng, bổ sung di tích chùa Thiên Ân – Ninh Đông – Ninh Hòa (Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2016).

- Kiểm tra lại địa danh các di tích (Ví dụ: Số TT 66, trang 20: Đình Văn Định, xã Ninh Phú (không phải xã Ninh Đông); Số TT 229, trang 64: Miếu Thiên Y A Na, xã Diên Phú (không phải xã Diên Điền)).

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website