Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ II di tích Cầu Poóc tích số 1 - Trận địa pháo cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông


Ngày 04/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3313/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh về việc thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ II di tích lịch sử Cầu Poóc tích số 1 - Trận địa pháo cao xạ -Hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ II di tích lịch sử Cầu Poóc tích số 1 - Trận địa pháo cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

Diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ II được điều chỉnh từ 11.222,0m2  xuống còn 9.711,0m2.  Các mốc giới của các khu vực bảo vệ di tích được thể hiện và trình bày chi tiết trong Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương công bố việc điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích và tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website