Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam


Ngày 21/9/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 109/2017/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam

 

Nghị định gồm 4 Chương, 24 Điều quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Việc ban hành Nghị định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam.

(Tải Nghị định số 109/2017/NĐ-CP tại đây

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website