Trưng bày Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh”


Nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản cuốn sách “Đường kách mệnh” (1927-2017), sáng ngày 10/10/2017, lễ khai mạc Trưng bày Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh” đã diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cuốn sách “Đường Kách mệnh” - được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia vào năm 2012 - là tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dung để đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam những năm 1925 - 1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc), do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành bí mật. Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn, thông qua đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác- Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Cùng với tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Trưng bày còn giới thiệu hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, với mong muốn giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết thêm về tầm nhìn, sự vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng như cống hiến của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam, từ đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc, ý chí quyết tâm đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước./.

Khánh Trang

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website