Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn đề nghị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam


Ngày 20/10/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4483/BVHTTDL-DSVH gửi Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương (có bảo tàng và di tích trực thuộc); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017.

 

Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017,nhằm thúc đẩy các hoạt động tôn vinh, giới thiệu giá trị di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, theo định hướng như sau:

1. Tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên phương tiện truyền thông đại chúng và các hình thức phù hợp khác nhằm thu hút sự tham gia của xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm tính khoa học và phong phú của nội dung trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa; đa dạng hóa các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và chủ quyền đất nước; gắn kết với các hoạt động triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 27/01/2014).

3. Tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ sở giáo dục, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa,... trực thuộc phối hợp với các bảo tàng và di tích phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

4.Khuyến khích xây dựng các hoạt động quảng bá du lịch, các chương trình tham quan chuyên đề gắn kết với di sản văn hóa và khai thác hình ảnh, tư liệu về di sản văn hóa trong các hoạt động công nghiệp sáng tạo./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website