Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ tại di tích Làng H’lang, tỉnh Gia Lai


Ngày 13/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4276/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ tại di tích Làng H’lan, thuộc xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

 

- Thời gian khai quật: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 25/12/2017.

- Diện tích khai quật: 100m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website