Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại Thành cổ Luy Lâu


Ngày 23/11/2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4461/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Đại học Đômg Á (Nhật Bản) khai quật lần thứ 4 tại di tích Thành cổ Luy Lâu, thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 

- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/11/2017 đến ngày 25/01/2018.

- Diện tích khai quật: 50m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Trương Đắc Chiến, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website