Tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh Thái Bình


Từ ngày 27 đến 28/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức Tập huấn kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Thái Thụy. Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích tỉnh, Bảo tàng tỉnh Thái Bình, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và 48 học viên là công chức văn hóa của 48 xã, thị trấn của huyện Thái Thụy.

Tập huấn kiểm kê được tổ chức nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Thái Thụy - đợt kiểm kê di sản đầu tiên của tỉnh Thái Bình theo quy định của Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30 tháng 6 năm 2010, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo kế hoạch, tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện công tác kiểm kê trên địa bàn trong 3 năm, từ 2017 đến 2019.

Tại lớp tập huấn, Cục Di sản văn hóa và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã phổ biến những kiến thức cơ bản về di sản văn hóa phi vật thể, cách thức thực hiện kiểm kê: xác định tên gọi, loại hình, các phương pháp thu thập thông tin để mô tả di sản theo mẫu hướng dẫn của Thông tư số 04 và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện kiểm kê v.v… nhằm giúp cho các học viên nắm được khái niệm và phương pháp triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng dành thời gian để các học viên đi khảo sát, thực hành tại địa bàn để rút kinh nghiệm trước khi triển khai chính thức./.

Dương Anh

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website