Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Tháp Khương Mỹ


Ngày 19/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1028/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Tháp Khương Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận nội dung bảo tồn, tu bổ, phục hồi phần thân tháp và cửa hướng Đông của tháp Bắc, tháp Giữa, thuộc di tích Tháp Khương Mỹ, cụ thể: vệ sinh khoa học bề mặt tháp; xử lý khe nứt, gia cường bề mặt khối xây, bảo quản chống ăn mòn khối xây; tu bổ, phục hồi khối xây (không phục hồi hoa văn) bằng phương pháp mài chập; chống mối nền, lát nền trong tháp bằng gạch Chăm phục chế…; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, cần nghiên cứu giải pháp bảo vệ nguyên vẹn phần hoa văn hiện có tại phần vỏ gạch và xử lý tình trạng hóa bột tại phần lõi gạch.

- Chỉnh sửa thống nhất tên hồ sơ là: Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Tháp Khương Mỹ (hạng mục: thân tháp và cửa hướng Đông tháp Bắc, tháp Giữa).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website