Một số định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2018


Ngày 26/3/2018, Cục Di sản văn hóa ban hành Công văn số 198/DSVH-BT gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về việc định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng, năm 2018.

 Theo đó, để thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2018, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng hoạt động với chủ đề:"Bảo tàng kết nối số: Cách tiếp cận mới, công chúng mới" và đề xuất một số định hướng hoạt động kỷ niệm, cụ thể:

- Xác định nhóm công chúng cụ thể để triển khai các hoạt động cho phù hợp. Bước đầu có thể tập trung tới nhóm công chúng là trẻ em, thanh niên, người già, người tàn tật,..

- Xác định rõ mục tiêu phát triển để xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả hơn các hoạt động của bảo tàng. Những mục tiêu mới của bảo tàng bao gồm: mở rộng nhóm khách thăm quan; thu hút nhiều hơn nữa khách tham quan đến bảo tàng; nâng cao vị thế của bảo tàng trong việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương; kết nối với các đối tác liên kết cùng phát triển,...

- Khẳng định vị thế của bảo tàng trong xã hội thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu về Ngày Quốc tế bảo tàng cùng với việc quảng bá về tầm quan trọng của bảo tàng trong xã hội. Định hướng thương hiệu của bảo tàng như là một bảo tàng sáng tạo, luôn lắng nghe và phản hồi các ý kiến xã hội, bảo tàng năng động gần gũi với công chúng hoặc là một điểm du lịch hấp dẫn,...

- Xây dựng các mối quan hệ với các đối tác hợp tác cùng phát triển với các bảo tàng trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu, các tổ chức văn hóa, xã hội.

- Xây dựng kế hoạch thu, chi hợp lý, tăng cường các hoạt động thu hút các nhà tài trợ thường xuyên.

- Xây dựng các chương trình hoạt động thực sự hấp dẫn và các chiến lược truyền thông, quảng bá hiệu quả.

(Có thể tham khảo thêm thông tin và kinh nghiệm của các bảo tàng quốc tế trong việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng theo đường dẫn sau: http://network.icom.museum/international-museum-day)

Căn cứ chủ đề của ICOM năm 2018, Cục Di sản văn hóa và ICOM Việt Nam đề nghị các bảo tàng tổ chức hoạt động theo định hướng như sau:

- Miễn phí cho khách tham quan trong Ngày Quốc tế bảo tàng 18-5-2018.

- Xác định rõ mục tiêu phát triển thương hiệu của bảo tàng để định hướng cho các hoạt động của bảo tàng trong thời gian tới.

- Nghiên cứu và phân tích nội dung trưng bày hiện có của bảo tàng để xây dựng nội dung số phù hợp, từ đó tham khảo các công nghệ có thể áp dụng làm tăng tính hấp dẫn của trưng bày hiện có tại bảo tàng; xây dựng các trưng bày chuyên đề lưu động, các trưng bày tương tác và các trưng bày có ứng dụng công nghệ hiện đại.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình giáo dục hiện có của bảo tàng, đặc biệt là các hoạt động phục vụ trẻ em, học sinh, sinh viên. Nghiên cứu, xác định một nhóm công chúng thường xuyên của bảo tàng để xây dựng các nội dung số thí điểm và nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin cho phù hợp. (Nghiên cứu vận dụng những kiến thức đã được các chuyên gia quốc tế phổ biến tại Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2016, 2017).

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông của bảo tàng; quan tâm tới các nội dung truyền thông số trên các ứng dụng website, mạng xã hội hoặc các ứng dụng cho điện thoại thông minh.

- Tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề cho các nhà tài trợ, các tổ chức công nghệ và các nhà phát triển nội dung số để giới thiệu tiềm năng và nhu cầu ứng dụng kỹ thuật số của bảo tàng.

- Đánh giá về việc tiếp nhận nội dung số của khách tham quan làm cơ sở điểu chỉnh, phát triển và lựa chọn công nghệ phù hợp./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website