Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về Dự án Biểu diễn thực cảnh “Mơ về Vịnh Hạ Long”


Ngày 05/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1360/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Dự án Biểu diễn thực cảnh “Mơ về Vịnh Hạ Long”, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Việc triển khai Dự án Biểu diễn thực cảnh “Mơ về Vịnh Hạ Long” nhằm tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ khách du lịch khi tới tham quan Vịnh Hạ Long, đồng thời góp phần quảng bá giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cộng đồng địa phương. Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 970/QĐ-BTNMT ngày 26/3/2018.

Thống nhất nội dung Dự án Biểu diễn thực cảnh “Mơ về Vịnh Hạ Long” với 04 khu chính:

- Khu khán đài và phục vụ biểu diễn (gồm 03 cầu dẫn, quảng trường, khán đài, sân khấu - nhà hát).

- Khu hoạt động biểu diễn (gồm hệ thống chiếu sáng núi đảo).

- Khu neo đậu tầu thuyền và đạo cụ phục vụ biểu diễn.

- Khu cảnh quan núi đá, cây xanh phục vụ biểu diễn (khu vực này được giữ nguyên hiện trạng (bao gồm cả mặt nước) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần bổ sung quy định quản lý hoạt động tại đây để tạo điều kiện cho các hoạt động bình thường khác vào thời gian không diễn ra chương trình biểu diễn).

2. Để đảm bảo tính khả thi, cũng như giảm thiểu tác động xấu đến di sản Vịnh Hạ Long, trong quá trình triển khai xây dựng khu Biểu diễn thực cảnh nói trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện một số vấn đề sau:

2.1. Đối với việc đầu tư xây dựng công trình (sân khấu, nhà hát):

- Tăng cường trồng cây xanh tại các hạng mục cầu dẫn, khu vực chờ nghỉ, tập trung khán giả, bố trí đèn chiếu sáng phù hợp để tăng tính thẩm mỹ cho công trình, đảm bảo công trình nhà biểu diễn mang tính thẩm mỹ cao, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan bên bờ Vịnh Hạ Long.

- Nghiên cứu bổ sung các biện pháp điều tiết, quản lý lưu lượng khách tại khu vực biểu diễn, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, nhân viên và diễn viên trong quá trình vận hành sau này.

2.2. Đối với việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đào tạo diễn xuất:

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia liên quan tới mục tiêu tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đào tạo diễn xuất của chương trình Biểu diễn thực cảnh nói trên (điều kiện bắt buộc là nhà đầu tư nước ngoài - tỷ lệ vốn góp không quá 49%, phải liên doanh với đơn vị có đủ chức năng, năng lực chuyên môn của Việt Nam để thực hiện mục tiêu tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đào tạo diễn xuất theo quy định của pháp luật hiện hành).

- Xây dựng nội dung kịch bản, chương trình Biểu diễn thực cảnh “Mơ về Vịnh Hạ Long” và các hoạt động biểu diễn, trình diễn, sân khấu, quảng bá khác tại đây (nếu có) với chất lượng âm nhạc Việt rõ nét, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam gắn với không gian Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Đồng thời, cần xây dựng phương án giám sát, quản lý, vận hành các nội dung chương trình kịch bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các giá trị thẩm mỹ, địa chất, đa dạng sinh học, khu vực Vịnh Hạ Long còn là địa điểm cư trú của người Việt cổ với những nền văn hóa nổi tiếng (Soi Nhụ, Cái Bèo và Hạ Long) và các di sản văn hóa phi vật thể với nét văn hóa hóa truyền thống độc đáo, vì vậy, cần được nghiên cứu đưa vào chương trình biểu diễn để giới thiệu với du khách trong và ngoài nước.

2.3. Bổ sung vào Kế hoạch quản lý tổng thể của di sản việc xây dựng nhà Biểu diễn thực cảnh “Mơ về Vịnh Hạ Long” và thông báo tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) về việc triển khai Dự án theo quy định.

2.4. Phần căn cứ pháp lý cần bổ sung: Luật di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông tin rộng rãi nội dung Dự án nhằm tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website