Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”


Ngày 12/4/2018, tại thành phố Ninh Bình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các bộ, ngành ở  trung ương, các nhà khoa học…

Với 57 tham luận, cùng những ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, Hội thảo tập trung vào các những vấn đề chính như:

- Làm sáng rõ sự kiện thu phục 12 sứ quân, chấm dứt thời kỳ cát cứ và việc  xưng đế Đại Thắng Minh Hoàng đế của Đinh Bộ Lĩnh;

- Ý nghĩa lịch sử của việc thống nhất quốc gia, thành lập nước Đại Cồ Việt;

- Làm rõ về tổ chức quân đội, nghệ thuật quân sự, tăng cường thiết chế bộ máy nhà nước quân chủ, quan tâm xây dựng pháp luật và đề cao pháp luật của Nhà nước Đại Cồ Việt;

- Các hoạt động ngoại giao, các chính sách phát triển kinh tế;

- Vai trò của Phật giáo, phong tục tập quán, lễ hội dân gian của nhà nước Đại Cồ Việt và việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa liên quan đến nhà nước Đại Cồ Việt trong thời ký hiện nay;

- Nguồn gốc, gia thế và quá trình hình thành thế lực của Đinh Bộ Lĩnh trước khi dẹp loạn 12 sứ quân; Vai trò của giới tăng lữ đối với triều Đinh; Về cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 981...

Sự ra đời và phát triển của nhà nước Đại Cồ Việt trong vòng 86 năm (từ năm 968 -1054), trải qua các triều đại: Đinh (968 - 980), Tiền Lê (980 - 1009) và hai vị vua đầu Triều Lý là Lý Thái Tổ (1009 -1028) và Lý Thái Tông (1028 -1054); thời gian đóng đô ở Hoa Lư (968 - 1010), chuyển kinh đô về Thăng Long (1010 - 1054). Nước Đại Cồ Việt có vai trò và ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình lịch sử dân tộc, đánh dấu một bước phát triển mới của nhà nước quân chủ chuyên chế ở Việt Nam, cùng nhiều chính sách đối ngoại thể hiện quyền tự chủ, độc lập dân tộc, những đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực: chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa…./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website