Tỉnh Đồng Tháp thực hiện tu bổ các di tích lịch sử - văn hoá, năm 2018


Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nâng cao lòng tự hào dân tộc, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch bảo quản các di tích lịch sử - văn hoá năm 2018, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nâng cao lòng tự hào dân tộc.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ đầu tư và đầu tư, tu bổ các di tích, năm 2018 với tổng kinh phí là  6 tỷ đồng, trong đó di tích quốc gia: nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận, chùa Kiến An Cung (phường 2, thành phố Sa Đéc), đình Định Yên (xã Định Yên, huyện Lấp Vò), di tích Địa điểm vụ thảm sát Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình), di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (xã Tân Phước, huyện Tân Hồng), đình Tân Phú Trung (xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành); di tích cấp tỉnh gồm: đình Mỹ Ngãi, (xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh), đình Thường Lạc (phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự), đền thờ Huỳnh Công Huy (xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng), đình Thường Phước (xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự), đình Long Thuận, (xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự), cụm di tích Dinh Cò Tây, Nhà thầy thuốc Lư, phòng tra tấn và phòng biệt giam (phường 4, thành phố Cao Lãnh)./.

 

Nguyễn Toàn

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website