Họp Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018


Ngày 10/5/2018, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 tổ chức phiên họp tại Hà Nội để xem xét hồ sơ của 843 nghệ nhân trong cả nước.

Ngày 21/3/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 953/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018, gồm 15 thành viên, do Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh/thành phố gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai của Tổ Thư ký, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá, nhận xét đối với 843 hồ sơ của 59 Hội đồng cấp tỉnh (gồm 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 740 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”). Kết quả của phiên họp này sẽ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau thời gian 15 ngày làm việc (từ ngày 10 - 25/5/2018)./.

 

Hoàng Phúc

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website