Hội thảo – Tập huấn “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam”


Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm 2018, tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020 và Quyết định số 5475/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phê duyệt Dự án Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo - Tập huấn với sự tham dự của gần 200 học viên đến từ 17 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, là công chức/viên chức tại các bảo tàng, ban quản lý di tích, phòng Quản lý di sản văn hóa/phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao; phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Một học viên giới thiệu về văn hóa dân tộc Cơ Tu (Quảng Nam) trong chương trình Tập huấn. Ảnh: Khánh Trang

Trong chương trình Tập huấn, các giảng viên đến từ Cục Di sản văn hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác nghiên cứu văn hóa tộc người; nhận diện, kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ xếp hạng di tích; sưu tầm, trưng bày và quảng bá di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số… Tại Hội thảo, những kinh nghiệm, thực tiễn công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được chia sẻ, thông qua các tham luận như: “Đổi mới nội dung và hình thức trưng bày di sản văn hóa truyền thống, điển hình của các dân tộc thiểu số tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk”, Đa dạng hóa các hoạt động, giới thiệu di sản văn hóa truyền thống, điển hình của các dân tộc thiểu số của Bảo tàng tỉnh Kon Tum”, Một số kinh nghiệm trong công tác sưu tầm hiện vật của các dân tộc thiểu số ở Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình”… Ngoài ra, Hội thảo còn được nghe ý kiến của một số học viên đến từ các bảo tàng, ban quản lý di tích, phòng Văn hóa và Thông tin thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Phú Yên…

 Cũng trong khuôn khổ Hội thảo - Tập huấn, Ban Tổ chức đã dành thời gian cho học viên đi khảo sát thực tế tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và Khu du lịch sinh thái Buôn Đôn để nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn công tác bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến toàn diện cả về kiến thức, nhận thức và ý thức của nguồn nhân lực này./.

 

Thúy Hà

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website