Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Sơn


Ngày 10/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1920/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Sơn, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Sơn, hạng mục Chính điện (ngôi nhà làm việc của Bác sĩ Alexandre Yersin trước đây) nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích; tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần tu bổ nguyên trạng hình thức mái của di tích (4 mái)

- Phục hồi nguyên gốc các chi tiết trang trí trên bờ nóc (mặt đứng 1-2).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân và chính quyền địa phương nhằm tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website