Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lẫm Phú Lâm


Ngày 10/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1939/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lẫm Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ và thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Lẫm Phú Lâm (nội dung tu bổ nhà Lẫm). Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên lưu ý một số vấn đề sau:

- Không nâng cao các cột nhà bằng phương pháp ghép mộng âm dương vì việc này không đáp ứng nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích, làm thay đổi hiện trạng di tích.

- Cần tu bổ, lắp dựng lại các cấu kiện có chạm khắc (02 vì kèo chạm rồng…); hạn chế thay mới cửa đi, cửa sổ, ngói lợp, chân tảng.

- Hồ sơ cần bổ sung: các bản vẽ hiện trạng nhà Lẫm (có ghi chú, đánh giá tình trạng kỹ thuật cấu kiện, thành phần kiến trúc); bản vẽ tu bổ ngôi nhà (chỉ rõ cấu kiện, thành phần được bảo quản tu bổ, cấu kiện phải gia cố sửa chữa và cấu kiện phải thay thế); phương án bao che phục vụ thi công công trình và liệt kê đầy đủ các căn cứ pháp lý hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website