Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 03 nhà rường, thuộc Làng cổ Phước Tích


Ngày 10/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1937/BVHTTDL- DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 03 nhà rường, thuộc di tích Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo 03 nhà rường, thuộc di tích Làng cổ Phước Tích, bao gồm nhà các ông: Lê Trọng Phú, Lê Trọng Quân và Hồ Văn Tế; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần ghi chú ký hiệu tình trạng kỹ thuật và giải pháp tu bổ trên các bản vẽ mặt cắt; rà soát, chỉnh sửa thống nhất giữa một số bản vẽ tu bổ hoành (đòn tay), xà so với bản vẽ hiện trạng của 03 nhà rường nêu trên.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung Dự án tại địa phương trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website