Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Đào Trí


Ngày 10/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1938/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Đào Trí, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Mộ Đào Trí (nội dung: tu bổ, tôn tạo khu mộ; nâng cấp đường nội bộ nối từ Quốc lộ 1 đến khu mộ). Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên lưu ý một số vấn đề sau:

- Về việc gia cố, chống xuống cấp 03 ngôi mộ: không xây thêm phần đá bó xung quanh các mộ mà cần tu bổ, phục hồi mộ theo kiến trúc và vật liệu hiện trạng.

- Việc san nền và làm sân bê tông trước mộ cần bám sát địa hình tự nhiên, chỉ san nền cục bộ, làm đường vào khu mộ và khoảng sân nhỏ trước mộ, phần diện tích còn lại trồng cỏ, cây xanh để tôn tạo cảnh quan.

- Hồ sơ cần bổ sung: thiết kế kè đá, mương thoát nước và liệt kê đầy đủ các căn cứ pháp lý hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website