Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”


Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và 70 năm Ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), sáng ngày 07/6/2018, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”, do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức.

   Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, nội dung Triển lãm gồm 3 phần:

   Phần 1 “Thi đua kháng chiến và kiến quốc”, tái hiện phong trào giai đoạn 1945 - 1954, đặc biệt là lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết những vấn đề như: giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm;

   Phần 2: “Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ 1954 đến 1975” với hình ảnh nhà máy, xí nghiệp ở miền Bắc không ngừng sản xuất để chi viện cho tiền tuyến miền Nam; Phần 3: “Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1975 đến nay”, thể hiện những thành tựu của đất nước như xóa đói, giảm  nghèo, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.

Tài liệu: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí minh, Báo Cứu quốc ngày 11//6/1948. Ảnh: Tác giả

   Triển lãm góp phần tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Thúy Hà

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website