Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch Dự án tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng


Ngày 11/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2515/ BVHTTD -DSVH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch Dự án tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghiên cứu Công văn số 4806/VPCP-CN ngày 23/5/2018 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Công văn số 2806/UBND-QH ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch Dự án tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long, huyện Cát Hải do Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà làm chủ đầu tư và tổ chức khảo sát tại thực địa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, như sau:

Tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long nối từ xã Đồng Bài đến xã Phù Long với chiều dài 3.955m, gồm 04 trụ cáp có phạm vi lập dự án với tổng diện tích 204.396m2 bao gồm khu ga đi, bãi đỗ xe tại xã Đồng Bài và khu nhà ga đến xã Phù Long. Trong đó, các hạng mục tại xã Phù Long nằm trong khu vực bảo vệ II của Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần đảo Cát Bà được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút du khách tới tham quan Quần đảo Cát Bà, nâng cao đời sống cộng đồng địa phương và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, phù hợp với tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng xây dựng hồ sơ mở rộng Vịnh Hạ Long kết nối Quần đảo Cát Bà trình UNESCO ghi danh Di sản Thiên nhiên Thế giới (lần 3), vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đảm bảo phương án đầu tư xây dựng và thiết kế nhà ga, các công trình phụ trợ, công trình dịch vụ hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, với chiều cao và mật độ xây dựng, màu sắc công trình phù hợp.

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của Cục Quản lý Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) tại Công văn số 1181/HĐXD-QLKT ngày 20/12/2017 để hoàn thiện nội dung Dự án tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long theo quy định.

- Thông tin đầy đủ, rộng rãi và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận đối với việc xây dựng các tuyến cáp treo nói trên./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website