Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xây dựng Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO


Ngày 10/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1918/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” và việc mời Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp, tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng hồ sơ; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng Hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là một trong 10 di sản đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ trình UNESCO (công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 05/11/2012). Việc đệ trình hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (loại hình Nghề thủ công truyền thống) vào Danh sách khẩn cấp góp phần đa dạng hóa các loại hình di sản trong Danh sách của UNESCO (Việt Nam hiện có 12 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó, 08 di sản thuộc loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian, 03 Tập quán xã hội và tín ngưỡng và 01 Lễ hội truyền thống, chưa có di sản nào thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống)./.

 

Dương Anh

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website