Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”


Chiều 21/6/2018, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”.

 

Tham dự Hội thảo, có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ; một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao trong cả nước, các nhà khoa học, cùng phóng viên báo chí…

Với 49 tham luận khoa học, Hội thảo chia thành 03 phần: Những vấn đề chung; Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa; Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”, đề cập đến một loạt vấn đề: tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cuộc cách cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực di sản văn hóa: tác động, cơ hội, thách thức, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các lĩnh vực bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa phi vật thể, nghề thủ công truyền thống; đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: sân khấu, điện ảnh, triển lãm, mỹ thuật… Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung: Nhận diện những tác động tích cực, thuận lợi và những tác động mang tính thách thức, rủi ro đến lĩnh vực quản lý nhà nước và các hoạt động của đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Đề xuất lộ trình và các giải pháp ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc xây dựng sản phẩm chủ lực, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách, nguồn vốn, dịch vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật…./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website