Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ tại Thanh Hóa


Ngày 25/6/2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2397/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khai quật: Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 30/12/2018.

Diện tích khai quật: 4.000m2, gồm:

- Ủng thành phía Nam: 1.100m2; Ủng thành phía Bắc: 400m2; Ủng thành phía Đông: 400m2; Ủng thành phía Tây: 400m2.

- Cổng Tam quan: 250m2.

- Nhà Công Quán: 200m2.

- Nhà Đông Đường, Tây Đường và cổng phía Bắc: 450m2.

- Cổng phía Đông và cổng phía Tây: 500m2.

- Miếu, ao vuông, hồ sen, giếng nước: 300m2.

Chủ trì khai quật: Ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website