Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bắc Biên


Ngày 25/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2760/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bắc Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bắc Biên, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo Tam quan, Tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách + tứ ân; xây mới am hóa vàng, khu phụ trợ, cổng, tường rào và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với Tam bảo: cần điều chỉnh kích thước lòng nhà và cấu trúc vì kèo 03 gian giữa Tiền đường theo quy mô hiện trạng để đảm bảo khả năng tái sử dụng cấu kiện gốc; giảm bớt độ rộng hành lang bao quanh Tiền đường.

- Đối với nhà Tổ: không làm vì kèo gỗ phía trên trần bê tông cốt thép tại hai phòng đầu hồi.

- Đối với các hạng mục phụ trợ khác: cổng phụ không làm lồng đèn, cánh cổng làm vuông, không làm vòm; giảm bớt quy mô am hóa vàng.

- Dự án cần quan tâm đến việc bảo quản, tu bổ các tháp mộ hiện có và bổ sung phương án bảo quản hiện vật, đồ thờ trong quá trình thi công tu bổ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website