Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch”


Ngày 06/7/2018, UBND huyện Việt Yên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch” tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Ủy ban nhân huyện Việt Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, cùng các cán bộ chuyên môn tại địa phương và các nhà khoa học, .

Với 22 tham luận, tại Hội thảo, các nhà khoa học và quản lý đã thảo luận xoay quanh các vấn đề: đánh giá về tiềm năng phát triển, những khó khăn và thuận lợi trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch; đề xuất các kiến nghị, giải pháp đối với việc hệ thống hóa tư liệu, môi trường văn hóa và đối thoại với cộng đồng về định hướng phát triển, phương thức liên kết với di sản văn hóa của tỉnh Bắc Giang để phát triển du lịch một cách bền vững…

Kết quả của Hội thảo trên sẽ là cơ sở để chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên nói chung và làng cổ Thổ Hà nói riêng có cơ sở vững chắc xây dựng định hướng và kế hoạch triển khai hiệu quả trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới./.

 

Khánh Ngân

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website