Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai Công điện số 789/CĐ-TTg, ngày 24/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ


Ngày 06/7/2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2953/BVHTTDL-VP gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch và đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, để chủ động các biện pháp phòng, chống mưa lũ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị:

Thực hiện nghiêm Công điện số 789/CĐ-TTg, ngày 24/6/2018 về việc tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ kiểm tra, rà soát các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch do đơn vị quản lý như: các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài sản công để có phương án bảo vệ và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ theo dõi sát với tình hình cụ thể trên địa bàn về diễn biến mưa lũ, các thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và bảo vệ tài sản công cho đơn vị quản lý.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị phối hợp với địa phương để triển khai các phương án đối phó với mưa lũ; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư sẵn có để khắc phục hậu quả mưa lũ và hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Các đơn vị nơi có mưa lũ cần theo dõi chặt chẽ, nắm vững thông tin và báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Ban Chỉ huy Quân sự Bộ, số điện thoại: 024.39438231(máy lẻ 252); Fax: 024.039439009) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website