Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành, tỉnh Lạng Sơn


Ngày 05/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4069/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thànhtheo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gửi Bộ thẩm định; đối với nội dung dự án, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Do di tích vốn không có hạng mục Bảo tháp cửu phẩm, vì vậy cần làm rõ cơ sở xây dựng hạng mục này, đảm bảo phù hợp với các công trình vốn có tại di tích.

- Nhà Tổ, nhà Mẫu là các hạng mục kiến trúc gốc của di tích, vì vậy, tu bổ nguyên trạng các công trình này (không xây dựng tại phần đất mới như đề xuất)./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website