Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ, thành phố Hà Nội


Ngày 05/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4066/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ, bao gồm các hạng mục: tôn tạo giếng, sân vườn tổng thể; xây dựng cổng phụ, nhà tăng, nhà khách, am hóa vàng, nhà bếp - ăn, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, cần lưu ý: bổ sung vườn cây cách ly giữa am thờ (chùa Am) với khu vực nhà tăng, nhà bếp; chỉnh sửa bản vẽ mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo (khu vực cổng phụ) theo mặt bằng chi tiết cổng; giảm bớt quy mô am hóa vàng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nêu trên trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website