Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về điều chỉnh Dự án mở rộng, trùng tu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Đồng Nai


Ngày 05/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4059/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Dự án mở rộng, trùng tu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến như sau:

Dự án mở rộng, trùng tu và tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận tại Công văn số 1680/BVHTTDL-DSVH ngày 11/5/2018. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ dự án điều chỉnh (với nội dung giữ nguyên vị trí, tu bổ đền thờ và bình phong hiện có; điều chỉnh vị trí và xây dựng lại tượng đài, nhà bia; xây dựng mới nghi môn, nhà trưng bày, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà khách, nhà bảo vệ, cổng phụ và bãi đỗ xe) theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ xem xét, thỏa thuận. Ngoài ra, hồ sơ dự án điều chỉnh cần bổ sung một số nội dung sau:

- Đối với phương án tu bổ đền thờ chính: Đánh giá hiện trạng di tích và đề xuất giải pháp tu bổ, bảo tồn phù hợp. Làm rõ giải pháp “tôn tạo mặt đứng chính của công trình phù hợp với kiến trúc truyền thống” được đề xuất trong hồ sơ.

- Nghiên cứu phương án xây dựng nhà bia bằng gỗ để tạo sự đồng bộ về chất liệu với đền thờ.

- Lập danh mục hiện vật và đề cương trưng bàytại nhà trưng bày để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

- Bổ sung các bản vẽ: hiện trạng các công trình tại di tích, phương án thiết kế nghi môn, mặt bằng nhà trưng bày, phương án chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng chống mối mọt, phòng chống cháy các công trình, phương án chiếu sáng và cấp thoát nước khuôn viên di tích, nhà bao che thi công./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website