Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích nhà tù (nhà đày) Buôn Ma Thuột”


Sáng 12/10/2018, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích nhà tù (nhà đày) Buôn Ma Thuột”.

Tham dự và chủ trì Hội thảo, có ông Nguyễn Tuấn Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, PGS.TS Phạm Mai Hùng - Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, đại diện Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, thân nhân cựu tù chính trị…

Nhà đày Buôn Ma Thuột do chính quyền thực dân Pháp thiết lập tại Đắk Lắk trong thời kỳ 1930 - 1931 để đày biệt xứ và giam giữ những người yêu nước, những đảng viên cộng sản bị bắt và bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ với một chế độ hết sức khắc nghiệt và tàn bạo. Ở đây suốt từ năm 1930 đến năm 1945, hàng ngàn lượt tù chính trị Việt Nam đã bị giam giữ, bị chính quyền thực dân Pháp và phong kiến tay sai hành hạ một cách dã man. Nhưng cũng chính tại chốn tù đày tăm tối, khổ ải này, những người cách mạng kiên trung vẫn giữ vững chí khí chiến đấu, giữ vững niềm tin vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vào sự tất thắng của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Bất chấp mọi cực hình, cách chiến sĩ cách mạng bị tù đày ở Nhà đày Buôn Ma Thuột đã tích cực đấu tranh chống chế độ lao tù tàn bạo, tranh thủ thời gian học tập, rèn luyện, đúc rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ về nhiều mặt, để có cơ hội thuận lợi họ tìm cách thoát khỏi Nhà đày, hoặc buộc địch trả tự do, trở về với Đảng, với nhân dân trong công cuộc giải phóng dân tộc. Khi Cách mạng tháng Tám thành công Nhà đày được giải vây, tù nhân được giải phóng. Đến năm 1954, đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược nước ta, chúng tiếp tục sử dụng Nhà đày để giam giữ tù nhân. Sau khi đất nước thống nhất, Nhà đày được giao lại cho Ty Công an Đắk Lắk quản lý. Năm 1979 Nhà đày được giao lại cho Sở Văn hóa, Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý.[1]

Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ngày 10/7/1980, nhà đày Buôn Ma Thuột được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Tác giả

Với 12 tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận, Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ giá trị lịch sử của di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột gắn với bước chuyển biến đặc biệt của lịch sử dân tộc, đồng thời, đề xuất định hướng bảo vệ, phát huy giá trị, để di tích vừa là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, vừa trở thành điểm đến có sức thu hút du khách, góp phần phát triển du lịch.

Ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý tại Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham khảo và chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột là di tích quốc gia đặc biệt./.

 


[1]Nguồn: Ban Quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk.

 

Nguyễn Thị Mai - Bảo tàng Đắk Lắk

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website