Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn


Ngày 04/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4506/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn, bao gồm các hạng mục: tu bổ cầu ngói, xây dựng nhà kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau:

- Về hồ sơ:

+ Bổ sung nội dung đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng cầu ngói và làm rõ các giải pháp (hạ giải toàn bộ hay một phần; tu bổ cấu kiện thành phần kiến trúc).

+ Đối với các cấu kiện gỗ: cần bổ sung giải pháp thay cốt ốp mang để giữ lại các chi tiết có chạm khắc hoa văn.

+ Đối với các chi tiết nề ngõa: cần gông bó, hạ giải theo phương pháp khoa học để tái định vị và trám vá, sơn sửa các chi tiết trang trí mái.

+ Đối với phần móng các cột trụ cầu và phần móng xây hai đầu cầu: cần thuyết minh, làm rõ cấu tạo của móng cầu và đánh giá cụ thể hiện trạng xuống cấp của bộ phận này.

+ Sử dụng đèn pha chiếu sáng công trình và sân vườn xung quanh công trình thay cho phương án sử dụng đèn đá không phù hợp với di tích.

- Về quy trình các bước thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích:

+ Do hạng mục cầu là thành phần gốc của di tích kiến trúc - nghệ thuật Cầu ngói Thanh Toàn, nên hồ sơ cần được chỉnh sửa thành Dự án (thay cho Báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Sau khi Dự án được phê duyệt, chủ đầu tư lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế gửi cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận theo quy định hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

+ Giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website