Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Căn cứ Tràng Bảng ở vùng Tam giác sắt


Ngày 25/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4817/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thỏa thuận Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Căn cứ Tràng Bảng ở vùng Tam giác sắt, xã Hưng Thuận, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ di tích lịch sử Căn cứ Tràng Bảng ở vùng Tam giác sắt, với nội dung: tu bổ hệ thống hầm (hầm họp, hầm nghỉ bộ đội, hầm thông lên mặt đất), địa đạo; tu sửa cổng vào và tường rào di tích; xây mới nhà đón tiếp, chòi nghỉ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và hệ thống giao thông nội bộ; đồng thời, lưu ý, trong quá trình triển khai thiết kế cần tham khảo ý kiến của nhân chứng và thu thập tư liệu lịch sử phục vụ tu bổ hệ thống hầm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website