Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, đền, chùa Hai Bà Trưng


Ngày 23/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4787/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, đền, chùa Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, đền, chùa Hai Bà Trưng, bao gồm các hạng mục: Tổng thể (tu bổ, tôn tạo Nghi môn, hệ thống tường rào, hồ Hai Bà Trưng); khu vực đình - đình Đồng Nhân (tu bổ Đại đình, xây dựng 02 cổng phụ); khu vực chùa - chùa Viên Minh (xây dựng nhà Ni, nhà khách, nhà soạn lễ, am hóa vàng, bếp - vệ sinh); hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án lưu ý một số vấn đề sau:

- Về tổng thể:

+ Nghiên cứu thống nhất 01 mẫu tường rào khu nội tự (theo hình thức hiện trạng tường rào phía Nam).

+ Nhà khách chỉ làm 01 tầng mái, tường hồi bít đốc.

+ Cần có giải pháp hoàn chỉnh các đoạn lan can hồ đi qua cây cổ thụ và thảm cỏ để đảm bảo yêu cầu an toàn, hình thức lan can nên làm thoáng.

+ Cân nhắc việc làm mới bình phong trước đình, vì hiện trạng cả đình và đền đều không có bình phong.

- Hồ sơ cần bổ sung thiết kế nhà bao che phục vụ thi công tu bổ Đại đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website