Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá


Ngày 25/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4826/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá, thuộc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá, gồm các hạng mục: Hữu mạc, nhà Thủ từ, nhà Tạo soạn để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn kinh phí của địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá gồm các hạng mục nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website