Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai


Ngày 13/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5141/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, thuộc xã Tân Văn, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, bao gồm các hạng mục: tu bổ biển tên di tích; xây dựng tuyến đường nội bộ kết nối hang Thẩm Khuyên và hang Thẩm Hai, 01 chòi nghỉ chân, 01 biển chỉ dẫn vào khu di tích đặt cạnh quốc lộ 1B; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Lựa chọn vị trí thích hợp tại đầu đoạn đường vào hang để đặt biển giới thiệu (hoặc đặt biển ngay trong chòi nghỉ chân), không cạnh biển chỉ dẫn.

- Điều chỉnh biển “khu di tích cổ sinh quốc gia” thành “Di tích khảo cổ quốc gia”.

- Hồ sơ cần bổ sung ảnh chụp hiện trạng tuyến đường được tôn tạo, xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website