Bộ Văn hóa, Thể thao và Du thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mật Dụng


Ngày 13/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5152/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mật Dụng, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mật Dụng, bao gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo; tôn tạo, xây dựng Tam quan, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà vong, am hóa vàng, khu phụ trợ (nhà ăn, nhà vệ sinh) và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với mặt bằng tổng thể cảnh quan: chuyển vị trí nhà vệ sinh sang vị trí dự kiến xây dựng nhà vong để tránh ảnh hưởng đến Hậu cung của đình; chuyển nhà Mẫu về phía Tây Bắc và xây dựng nhà vong, nhà ăn phía sau nhà Mẫu (cần thu nhỏ quy mô diện tích nhà vong, nhà ăn); chuyển am hóa vàng về phía sau; không xây dựng mới hành lang.

- Đối với việc tu bổ Tam bảo: bổ sung giải pháp kỹ thuật (nối vá, thay cốt ốp mang…) để giữ lại tối đa các cấu kiện gốc, kể cả hệ cửa bức bàn.

- Đối với Tam quan: điều chỉnh thiết kế Tam quan theo hướng không sử dụng lại mẫu Tam quan chùa Kim Liên.

- Cần thiết kế mẫu đèn phù hợp để chiếu sáng tổng thể di tích, không sử dụng mẫu đèn như hồ sơ đề xuất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website