Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đông Khê


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchban hành Công văn số 5570/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Đông Khê với nội dung: Tu bổ nhà thờ Tổ (tu bổ tòa phía trước, làm lại các bộ vì tòa sau); xây dựng lại nhà sách (thuộc công trình nhà thờ Mẫu + nhà sách) và tôn tạo xây dựng lại tầng 2 của Tam quan; đồng thời, lưu ý:

- Thay thế trang trí phượng trên trụcác trục 1 và 4 Tam quan bằng hình nghê theo truyền thống.

- Phần bản vẽ cần đánh giá tòa phía trước của nhà thờ Tổ.

- Bổ sung bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích, dấu, chữ ký của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến thống nhất của nhân dân địa phương trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website