Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền An Liệt


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5568/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền An Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền An Liệt với nội dung: tu bổ Tiền bái, xây dựng lại Nghi môn và hàng rào quanh di tích; đồng thời, lưu ý:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bổ sung: Ký hiệu đánh giá tình trạng bảo tồn của cấu kiện gỗ trong các bản vẽ hiện trạng Tiền bái;bản vẽ phương án phòng chống mối mọt Tiền bái; bản vẽ hiện trạng Nghi môn và hàng rào; phương ánnhà bao che di tích trong quá trình thi công.

- Lược bớt các trang trí trên tường, mái Nghi môn và tường rào.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchđề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo tại di tích và triển khai các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website