Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đan Thầm


Ngày 29/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1187/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đan Thầm, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đan Thầm, hạng mục: tu bổ và cải tạo hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, chống mối) Đại đình. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cần lưu ý:

- Gông bó để tu bổ nguyên trạng các chi tiết nề ngõa hiện có.

- Bổ sung vào hồ sơ những nội dung sau: bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích; bản vẽ giải pháp kỹ thuật (nối vá, thay cốt ốp mang…) để bảo tồn tối đa cấu kiện gốc của Đại đình; Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019) làm căn cứ pháp lý thực hiện Dự án thay cho Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website