Hội nghị - Tập huấn trực tuyến Triển khai Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ


Sáng ngày 19/4/2019, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội nghị - Tập huấn trực tuyến Triển khai Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tại 3 điểm cầu thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị - Tập huấn, có đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng Quản lý di sản, Ban quản lý di tích, Bảo tàng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại ba điểm cầu với tổng số 169 đại biểu.

Tại Hội nghị - Tập huấn, Cục Di sản văn hóa đã trình bày nội dung và đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP trong quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh so với Nghị định số 70/2012/NĐ-CP. Các đại biểu từ 3 điểm cầu đã có những trao đổi cụ thể về khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL trước đây, cũng như việc triển khai thực hiện Nghị định số 166/2018/NĐ-CP hiện nay.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: Khánh Ngân
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Hồ Chi Minh. Ảnh: Khánh Chi

 

Chủ trì Hội nghị, TS.Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã giải đáp những vấn đề được đại biểu nêu ra, khẳng định hoạt động tu bổ di tích là một hoạt động xây dựng cơ bản có tính đặc thù, nên trước hết cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhưng đồng thời, phải bám sát các quy định của Nghị định 166/2018/NĐ-CP. Để nâng cao chất lượng tu bổ di tích, các địa phương cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng lập dự án tu bổ di tích, hồ sơ dự án chính xác thì chất lượng tu bổ di tích mới đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đối với việc lập quy hoạch di tích, các địa phương cần lưu ý thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch (2017) và Nghị định 166/2018/NĐ-CP, không lập quy hoạch đối với các di tích điểm, đơn lẻ, việc lập quy hoạch di tích phải tích hợp nhiều nội dung có liên quan như bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, địa chất, địa mạo, phát triển du lịch... Từ đó, khẳng định những quy định của Nghị định 166/NĐ-CP sẽ đáp ứng hơn nữa yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý và tu bổ di tích trong thời gian tới./.

Tiến Dũng

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website