Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”


Sáng ngày 22/5/2019, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.

Chủ trì Hội thảo, có đồng chí Lê Quang Tùng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà khoa học…

Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1965, được bổ sung, chỉnh sửa vào các năm 1968, 1969 và công bố chính thức sau khi Người qua đời (tháng 9/1969). Với giá trị đặc biệt, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công nhận là Bảo vật quốc gia (Đợt 1- tại Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 01/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Với gần 50 tham luận, cùng các ý kiến trao đổi, Hội thảo tập trung đề cập đến những vấn đề, như: Hoàn cảnh ra đời và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc, quá trình công bố và xuất bản tài liệu này của Bác, phân tích những nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 50 năm và những định hướng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, một số đề xuất phát huy giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh:“Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân và đại dũng, là kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân”./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website