SEAMEO-SPAFA


SEAMEO-SPAFA là tên viết tắt của Trung tâm Khảo cổ và Nghệ thuật trực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á và được sự quản lý và hỗ trợ của Chính phủ Thái lan.


Thành viên của SEAMEO-SPAFA gồm các quốc gia thành viên: Bru-nây; Căm-pu-chia; In-đô-nê-xi-a; Lào; Ma-lai-xi-a; Mi-an-ma; Phi-líp-pin; Xinh-ga-po; Thái lan và Việt Nam.

Các thành viên hợp tác: Ô-xtrây-li-a; Ca-na-đa; Đức; Pháp; Niu-di-lân và Hà lan.

Các hoạt động của SEAMEO-SPAFA phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký SEAMEO và các quốc gia thành viên. SEAMEO-SPAFA cũng nhận được sự tài trợ của các nước Nhật bản, Ca-na-đa, I-ta-li-a cũng như các tổ chức quốc tế như UNESCO, ICCROM và IDP Ô-xtrây-li-a.

Nhiệm vụ của SEAMEO-SPAFA được chia thành 3 mảng công việc:

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên gia

- Hành chính và tài vụ

- Thư viện và tư liệu

Mục tiêu hoạt động của SEAMEO-SPAFA nhằm:

- Trau dồi nhận thức và sự hiểu biết sâu sắc về di sản văn hóa thông qua hoạt động hợp tác trong phổ biến thông tin và thực hiện các chương trình hoạt động có liên quan khác.

- Thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động văn hóa và khảo cổ trong khu vực.

- Nâng cao năng lực cán bộ cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo cổ và nghệ thuật giữa các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á qua các chương trình và hoạt động cấp khu vực.
  
- Nâng cao kiến thức và sự hiểu biết toàn diện của các quốc gia Đông Nam Á thông qua các chương trình giáo dục, các hoạt động tuyên truyền về khảo cổ và nghệ thuật trong các quốc gia Đông Nam Á qua các chương trình tập huấn về khảo cổ và nghệ thuật.

Kết quả đạt được thông qua việc thực hiện các hoạt động:

- Đem lại lợi ích cho các quốc gia thành viên SEAMEO.

- Tác động đến các tổ chức và cá nhân thông qua việc cải tiến các kỹ năng và năng lực bản thân.

- Hoàn thành các nỗ lực phát triển liên quan đến văn hóa và xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển giao kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật vì sự phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á.
 

    Địa chỉ: 81/1 Sri Ayutthaya Road,
                  Samsen, Thevet,
                  Bangkok 10300, Thailand
                  DT: (662) 2804022 to 9
                  Fax: (662) 2804030
                  E-mail:
spafa@ksc.th.com
                  Website: http://www.seameo-spafa.org

Trung Hiếu tổng hợp


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website