Bài phát biểu của đ/c Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác Văn hoá - Thông tin năm 2005

 

Kết luận Hội nghị toàn quốc Quản lý nhà nước về Phát thanh - truyền hình của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Phạm Quang Nghị             

 

LÝ LUẬN

 

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH

Đa dạng văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá ở Việt Nam, những khía cạnh pháp lý

 

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Một số vấn đề đặt ra sau ba năm thi hành Luật di sản văn hóa
                                                

PGS.TS. PHẠM MAI HÙNG

Nghị quyết TW 5 (khoá VIII) và sự quán triệt những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa                                           

 

ANH TUẤN

Tầm quan trọng của di tích chiến tranh cách mạng ở nước ta
                                             

PHẠM LÊ MINH

Chiến thắng của khát vọng hoà bình, độc lập và thống nhất đất nước
                                            

PGS.TS. BÙI ĐÌNH PHONG                             

Phong cách Hồ Chí Minh - Một giá trị di sản văn hoá dân tộc 

 

ĐẶNG ĐỖ

Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh       

 

PGS.TS TRẦN ĐỨC NGÔN

Một số vấn đề cần chú ý trong việc chỉ đạo công tác bảo tồn văn hoá truyền thống dưới tác động của kinh tế thị trường
                  
 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

GS. TRẦN QUỐC VƯỢNG

Một số di tích lịch sử văn hoá qua thơ văn Lê Tung (thế kỷ XV - XVI)

  

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

Dự án tu bổ nhà ở dân gian truyền thống - Một hướng xã hội hoá tu bổ di tích

 

BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Một số thông tin về văn hoá óc Eo           

 

TIẾN THẮNG

Về ngôi “Cửu phẩm liên hoa” chùa Bút Tháp

 

NGUYỄN THƯỢNG HỶ

Suy nghĩ về tên gọi các kiểu nhà truyền thống ở miền Trung Việt Nam

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

GS.TS. PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Mékong - Sông Mẹ, dòng sông khoan dung

 

PGS.TS. NGÔ VĂN DOANH

Thờ Sivalinga - từ ấn Độ tới Chămpa

 

TH.S PHẠM THỊ THU HƯƠNG

Về các lớp văn hoá trong sự tích thánh Dương Không Lộ                                     

 

VIỆT HƯƠNG

Phụng thờ thuỷ thần ở Linh Đàm (Hà Nội) xưa và nay                                              

 

TS. BÙI QUANG THANH

Truyền thống tôn vinh danh nhân của người Việt và vấn đề văn hoá đặt tên trong xã hội đương đại

 

BẢO TÀNG

 

ĐỖ ĐỨC HINH

Về loại hình bảo tàng và phương pháp trưng bày theo phân loại                           

 

TH.S SỈ THON CHĂN THA VÔNG

Bảo tàng Cay Sỏn Phôm Vi Hẳn - Công trình văn hóa hiện đại của tình hữu nghị Lào - Việt

 

PHẠM QUỐC QUÂN - PHẠM THÚY HỢP

Trao đổi trưng bày - Một số thành tựu và những vấn đề đặt ra

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

TRẦN THÀNH

Bộ vì kèo gỗ trong kiến trúc cổ truyền Việt

 

QUANG CHẮN

Vài suy nghĩ về sự phân bố các di sản văn hóa của người Việt ở thời Trung đại

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

                        

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website