Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, tại Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Văn hóa - Thông tin và Đại hội thi đua yêu nước ngành Văn hóa - Thông tin (27/8/2005)

 

Diễn văn của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Văn hoá - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2005) và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa - Thông tin lần thứ II                         

 

LÝ LUẬN

 

HÀ THỊ KHIẾT

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - một công trình văn hoá sống động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam      

 

Hà THỊ LÃM

Thái Bình với sự nghiệp phát triển văn hoá thông tin                                                   

 

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám trong các hoạt động bảo tồn bảo tàng
                                   

TS. PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Từ phương pháp luận đến phương pháp liên ngành - xuyên ngành (dưới góc độ văn hoá học)

 

NGUYỄN THANH

Thành tựu nghiên cứu nhà Trần ở Thái Bình           

                                           

BẢO TÀNG

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đa dạng hoá các hoạt động bảo tàng
                                         

LÊ NGỌC THẮNG

Hình ảnh người phụ nữ các tộc người trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
                                   

NGUYỄN NGỌC PHÁT

Sơ lược về trưng bày Bảo tàng Thái Bình   

 

ĐĂNG VIỆT

Bảo tàng Thái Bình - nơi lưu dấu ấn thời gian và các mốc son lịch sử
                       

NGUYỄN VĂN HUY

Về trưng bày ngoài trời ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam                                          

 

ĐỖ ĐỨC HINH

Thực trạng việc phân loại bảo tàng ở nước ta và phương pháp trưng bày theo loại hình
   

ĐẶNG THỊ TỐ NGÂN - NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

Giải pháp về nội dung trưng bày Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam                                  

 

VŨ THỊ HỢI

Về công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật của Bảo tàng Thái Bình     

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

NGUYỄN THANH

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Thái Bình                                                

 

KIỀU THU HOẠCH

Lý giải đền Cẩu Nhi từ tầm nhìn văn hoá tâm linh và huyền sử về vị vua khai sáng Thăng Long    

                                                   

NGUYỄN CHÍ BỀN

Về nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể trong giai đoạn 2001 - 2005
     

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Phiên họp lần thứ 29 của uỷ ban Di sản thế giới và việc đề cử - bảo tồn di sản thế giới ở nước ta

 

BÙI ĐĂNG VIỆT

Di tích lịch sử cách mạng ở Thái Bình       

 

NGUYỄN HẢI VÂN

Sưu tập y phục truyền thống của phụ nữ 54 dân tộc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam       

 

DƯƠNG THỊ HẰNG

Vài nét về kho hiện vật Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam                                     

 

ĐỖ TUYẾT NHUNG

Sưu tập hiện vật gốm thời Mạc ở Bảo tàng Thái Bình                                              

 

VŨ ĐỨC THƠM

Về di tích lăng mộ thời Trần ở Thái Đường, Hưng Hà, Thái Bình                               

 

ĐÀO HỒNG

Xác định niên đại thời Trần cho tấm bia ở Bảo tàng Thái Bình                                

 

NGỌC PHÁT

Công tác quản lý di tích lịch sử văn hoá ở Thái Bình                                              

 

ĐỖ QUỐC TUẤN

Về thông điệp của người xưa qua di tích chùa Keo                                               

 

BÙI THỊ HẢI YẾN

Đền Đồng Bằng - một di sản văn hoá nổi tiếng                                                     

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

CAO XUÂN PHỔ

Ra đình xem rùa cõng hạc Vào miếu thấy rùa đội bia

                     

PHẠM ĐỊNH PHONG
Về bộ mái kiến trúc cổ truyền Việt         

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website