LÝ LUẬN CHUNG

Phạm Định Phong

 

Lê Thị Thanh Yến

Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội ở nước ta - thực trang và giải pháp

 

Phạm Quốc Quân

Di sản với du lịch ở huyện đảo Lý Sơn - tiềm năng, thách thức và giải pháp

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

Nguyễn Khắc Sử

Phát hiện di sản văn hóa cổ xưa nhất của nhân loại ở Tây Nguyên

 

Dương Hoàng Lộc

Di tích khảo cổ Cát Tiên với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng hiện nay

 

Nguyễn Hồng Ngọc - Lưu Việt Thắng

Không gian và ý nghĩa trong nội thất đình Việt xưa

 

Đinh Khắc Thuân

Đặc điểm trang trí trên bia thời Lê sơ

 

Nguyễn Sử

Về quy trình khắc in mộc bản truyền thống ở Việt Nam

 

Đặng Văn Bài

Về việc tu bổ chùa Cầu ở Hội An

 

Ngô Văn Doanh

Hai sư tử đá phát hiện ở thành Đồ Bàn và vị trí của nó trong nghệ thuật tạo tượng sư tử Champa

 

Đổng Thành Danh

Bước đầu tìm hiểu về hệ thống giếng cổ Champa

 

Nguyễn Thị Hòa

Tháp Yang Prong

 

Hồ Thị Thanh Nhàn

Tượng mồ Gia Rai, Ba Na: Sự khác biệt về phong cách giữa các nhóm địa phương

 

Nguyễn Thị Ngân

Hoa văn trên đồ dệt của một số tộc người ở Việt Nam

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Phạm Thu Hằng

Người dân Bát Tràng với việc phát huy giá trị di sản văn hóa làng nghề

 

Vũ Hồng Thuật

Thuyền độc mộc trong đời sống văn hóa của người Gia Rai

 

Phạm Cao Quý

Bảo vệ và phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch

                                     

Phạm Hồng Toàn

Về lễ Hiến tiệp ở đền Trần (Thái Bình)

 

BẢO TÀNG

Nguyễn Văn Tâm 

Câu chuyện về những sưu tập cổ vật từ đáy biển tại Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Nguyễn Đình Chiến - Trương Văn Thắng

Về sưu tập tiền thưởng triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Giai đoạn từ vua Đồng Khánh đến vua Bảo Đại)

 

Hồng Hải

Vài ý kiến về trưng bày cổ vật ở nước ngoài

 

Lê Thị Thúy Hoàn - Lê Ngọc Hoa

Từ kinh nghiệm gắn kết cộng đồng vào hoạt động của một số bảo tàng phương Tây, bước đầu đề xuất cách tiếp cận cho các bảo tàng ở Việt Nam

 

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

Phạm Thị Thu Giang

Fukuzawa Yukichi và tinh thần cách tân

 

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website